OGŁOSZENIA PARAFIALNE PDF Drukuj Email
Ogłoszenia parafialne
sobota, 28 marca 2015 00:00

 

 

 

 NIEDZIELA PALMOWACZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

 


29.03.2015

 

 

 

 

 

Z Ewangelii według świętego Marka:


Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem»".

Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?" Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach.".

  

 


 

 

 TRIDUUM PASCHALNE

 

 

Święte Triduum paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego.

Trzy dni Chrystusa

ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego

stanowią trzy etapy jednego

wydarzenia zbawczego – Paschy Chrystusa – przejścia ze śmierci do życia.

 

 

 

 

WIELKI CZWARTEK

 

 

 

Gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Zanim odejdzie do Ojca zostawi nam testament miłości, mimo nocy zdrady, mimo bliskiej męki i śmierci krzyżowej. Tym Testamentem jest On sam. Pozostał z nami w sakramentach świętych, w Eucharystii i sakramencie święceń, których ustanowienie w Wielki Czwartek wspominamy. Odchodząc Chrystus zobowiązał nas do wspólnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład, umywając w czasie Ostatniej Wieczerzy nogi swoim uczniom i polecił nam kierować się w życiu zasadą miłości mówiąc: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem" (J 15, 12). Liturgię Wielkiego Czwartku zakończy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania Eucharystii.


 

 

 

 

 

WIELKI PIĄTEK


 


W skupieniu i ciszy gromadzimy się w Wielki Piątek na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym dniu koncentrujemy się przede wszystkim na rozważaniu biblijnego opisu Męki Pańskiej. Następnie przystępujemy do adoracji i uczczenia Krzyża. Liturgia podkreśla bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona blaskiem zmartwychwstania. Na zakończenie, zgodnie ze zwyczajem, eucharystyczne Ciało Chrystusa - które na zawsze pozostanie gwarancją naszego zmartwychwstania, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci - zostanie uroczyście przeniesione do Grobu Pańskiego.


 WIELKA SOBOTA

 

 

 

 Ważnymi znakami tej liturgii są ciemność i światło. W ciemności człowiek czuje się źle, nie widzi drugiego człowieka, nie widzi drogi wyjścia, czuje się opuszczony i osamotniony. W liturgii w taką ciemność wkracza światło zapalony Paschał - świeca, która rozjaśni mroki. Takim światłem dla świata pozostaje nadal zmartwychwstanie Chrystusa. On rozproszył wszelkie ciemności, On wskazał drogę wyjścia. Wchodząc w Jego światłość wychodzimy ze swojej samotności, strachu, egoizmu, by widzieć naszych bliźnich. Od świecy paschalnej zapalimy nasze świece, bo tak Chrystus rozjaśnił świat, a Jego lud niesie to światło wszystkim narodom. Po zapaleniu wszystkich świec, przy ich blasku zostanie odśpiewany hymn pochwalny na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego, którego symbolizuje świeca paschalna. W Liturgii słowa będziemy słuchać najważniejszych fragmentów Starego Testamentu, by przypomnieć sobie wielkie dzieła, których dokonał Bóg dla swego ludu wybranego i dla nas. Po ogłoszeniu radosnego „Alleluja" wysłuchamy słów Ewangelii wieszczącej nam cud zmartwychwstania. Liturgia chrzcielna stanowi trzecią część Wigilii Paschalnej. Zostanie poświęcona woda, a następnie z zapalonymi świecami odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, bo przez chrzest na zawsze zostaliśmy na zawsze złączeni ze Zmartwychwstałym Panem. Następnie celebrować będziemy Liturgię eucharystyczną ze Zmartwychwstałym Panem. On wyprowadza nas ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do wolności, ze smutku do prawdziwej paschalnej radości, która jaśnieje przez Krzyż.


 

 

 

 

 

 


INFORMACJE DUSZPASTERSKIE - NIEDZIELA PALMOWA


29. 03. 20151. Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele w Wielki Wtorek od godziny 900 do 1200 i po południu od 1500 do 1900 (z przerwami od 1030 do 1100, od 1630 do 1700 i od 1800 do 1830). Zapraszamy i prosimy o modlitwę tak za penitentów jak i spowiedników. Chorych odwiedzimy w domach we wtorek od godziny 1100 – prosimy zgłaszać adresy w zakrystii.


2. Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu tylko w środę od 1500. Od 1500 w sali budynku parafialnego nasz Zespół Caritas rozda dary żywnościowe zbierane w sklepach. Dziękujemy paniom, które je zebrały i zniosły oraz wszystkim ofiarodawcom!


 

3. W Wielki Czwartek o godzinie 1000 w Katedrze Msza Krzyżma i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich; dziękujemy za modlitwy w intencji nas - kapłanów. W naszym kościele Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 1800. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do kaplicy adoracji, zwanej Ciemnicą i adoracja do godz. 2300. Na adorację zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza: od 2000 do 2100 – członków Róż Różańcowych, osoby samotne i starsze; od 2100 do 2200 – rodziców, dzieci, Radę Parafialną, Zespół Caritas, Rycerzy Kolumba i Chór Parafialny; od 2200 do 2300 – wszystką młodzież naszej parafii oraz innych chętnych. Po Mszy św. będzie można zabrać za dobrowolnie złożoną ofiarą na potrzeby biedniejszych naszych parafian poświęcony chlebek przygotowany przez nasz Parafialny Zespół Caritas.

 

 

4. W Wielki Piątek nabożeństwa Drogi krzyżowej o 900 (dla dzieci i wszystkich, którzy nie będą mogli być wieczorem) oraz o godzinie 1730. O 1800 – Liturgia Męki Pańskiej, która składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji krzyża, Komunii św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej Grobem Pańskim. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Po zakończeniu liturgii adoracja Pana Jezusa w Grobie. Zapraszamy poszczególne grupy i stany jak w Wielki Czwartek. Od 2200 do 2300 młodzież – w tym Oaza i kandydaci do Bierzmowania. Kościół w Wielki Piątek (jak w roku ub.) moglibyśmy zostawić otwartym przez całą noc pod warunkiem, że będą adorujący... Jeżeli więc są chętni, to prosimy wpisać się na listę, która jest na stoliku w kaplicy i zadeklarować godzinę czuwania. Jeżeli nie będzie chętnych do takiej modlitwy, kościół zamkniemy o północy. Zachęcamy zatem w ten wyjątkowy czas do całonocnego czuwania przy grobie naszego Zbawiciela i do adoracji... W tym też dniu rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego jako przygotowanie do Święta Miłosierdzia – naszego parafialnego Odpustu.

 

 

5. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów od godziny 900 do 1400 - co pół godziny. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godzinie 2000. Zgodnie z tradycją winna ona być uroczyście sprawowana w nocy. Bardzo prosimy, by przynieść ze sobą świece, które zapalimy po obrzędzie poświęcenia ognia oraz na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, za które to w Wigilię Paschalną można zyskać odpust zupełny. Na rozpoczęcie liturgii zgromadzimy się przed wejściem głównym. Ok. godziny 2300 liturgię Wigilii Paschalnej zaczną celebrować wspólnoty Neokatechumenalnej – zakończą ją przed godziną 500.

 

 

6. Procesja rezurekcyjna w Niedzielę o godzinie 600 - po niej Msza św. Trasa procesji będzie wiodła jednym okrążeniem ulicami otaczającymi kościół. Bardzo prosimy, byśmy jak najliczniej, z wielką radością i wdzięcznością wzięli udział w procesji rezurekcyjnej oraz wszystkich dni Triduum Paschalnego, które jest szczytem całej liturgii Kościoła.


 

7. Zapraszamy na kiermasz wielkanocny zorganizowany przez Parafialny Zespół Caritas.


 

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom klatki II bloku nr 11. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Na ten tydzień prosimy do sprzątania w środę po wieczornej Mszy św. parafian z klatki III bloku nr 11. Dziękujemy też osobom, które sprzątały otoczenie kościoła oraz tym wszystkim, którzy pomagali, a czynią to zazwyczaj ci sami co roku, budować Grób Pański i Ciemnicę.


 

9. I jeszcze kilka zaproszeń i ogłoszeń można rzec „zewnętrznych"... 


 

- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z siedzibą w Kamionce zaprasza na „Misterium Męki Pańskiej", które odbędzie się 31 marca o godzinie 1800 w naszym Domu Kultury.


 

- Społeczność Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej im. Jana Pawła II także zaprasza na „Misterium Męki Pańskiej" do kościoła w Czarnej Sędzisz w dniu 2 kwietnia na godzinę 2030.


 

- Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy popierają inicjatywę powstania przy ul. Jabłonowskich (na „Trójkącie) placu zabaw o rejestrację i oddawanie głosów w internetowym konkursie firmy „Nivea" na naszą lokalizację.


 

- Urząd Miejski informuje także, że w dniu 1 kwietnia w godzinach od 1200 do 1300 na placu targowym w Sędziszowie Młp. będą rozdawane nieodpłatnie jabłka dla chętnych...