OGŁOSZENIA PARAFIALNE PDF Drukuj Email
Ogłoszenia parafialne
sobota, 28 lutego 2015 00:00

 

 


2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

 

01.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki Post jest czasem odnowy ducha i nawrócenia. Początkowo było to zaledwie 40 godzin, czyli praktycznie tylko Wielki Piątek i Wielka Sobota. Potem przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania wydłużył się do 40 dni. Liczba 40 stanowi w Piśmie świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa. 
Wielki Post w liturgii:


Kościół, jak troskliwa matka, poprzez liturgię wychowuje swoich wiernych. Na początku czasu przygotowania do Wielkanocy liturgia prowadzi na pustynię. Przez grzech człowiek stał się uczestnikiem nieporządku moralnego, stał się człowiekiem pustyni. W nawiązaniu do tej prawdy, pierwszym tematem Wielkiego Postu jest walka, przemiana („metanoia"), która nie oznacza czegoś negatywnego, ale troskę o rzeczywistą przemianę, o zmianę sposobu postępowania człowieka, o jego odwrócenie się od zła i czynienie dobra. Walka z grzechem to dla chrześcijanina wstęp do życia w przyjaźni z Tym, który powiedział do nas w chwili chrztu „synem moim jesteś". Celem bowiem owej metanoi jest życie z Bogiem, powrót do raju, gdzie panowała przyjaźń z Bogiem i doskonała harmonia. To powrót do pierwszej miłości, pierwszego związku z Chrystusem, który zaistniał na chrzcie świętym. Nie można dobrze przeżyć Wielkiego Postu bez zerwania z grzechem.

W związku z podejmowaną przemianą pozostaje drugi wielki temat liturgii wielkopostnej – chrzest. Rozwój życia Bożego, nowej egzystencji podarowanej nam w sakramencie chrztu – to temat, który podejmują czytania mszalne środkowej części Wielkiego Postu. Przyjąć chrzest to przyjąć Chrystusa, Jego styl życia, oceniania i postępowania, to kochać tak, jak On kocha wszystkich. Rzeczywistość zaistniała w sakramencie chrztu jest wielkim zadaniem dla każdego chrześcijanina.

Ponieważ chrzest jest zanurzeniem w śmierci Chrystusa, pod koniec Wielkiego Postu liturgia wskazuje na cierpienie i śmierć Syna Bożego, dzięki którym grzech został przezwyciężony, śmierć pokonana i otworzyły się perspektywy nowego życia w zmartwychwstaniu. W dobrym przeżyciu tego czasu pomagają liczne i pełne autentycznego współczucia pieśni pasyjne. I chętnie do nich sięgamy, jeśli staramy się przeżyć Wielki Post w duchu miłości i nawrócenia.

Jakżeż bowiem użalać się nad Jezusem klęczącym w Ogrójcu bez wewnętrznego oczyszczenia. Jakżeż śpiewać „kocham Cię serdecznie", kiedy w sercu tkwi przywiązanie do grzechu?!

Podziwiajmy mądrość liturgii i zawierzmy się jej wychowawczemu działaniu, a ona poprowadzi nas do radości zmartwychwstania.


 


 


 


 SZKOLNE
REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
04 - 06. 03. 2015 r.


  


„Nawracajcie się


i wierzcie w Ewangelię"


 ŚRODA 04.03.2015 r.


830 – 915 – Nauka w kościele kl. IV - VI


915 - 945 - Droga Krzyżowa kl. I - VI

 

1000 – 1100 – Koncert piosenki religijnej w MDK-u kl. I – VI


 


CZWARTEK 05.03.2015 r.


 

900 – 1000 – Nauka w kościele kl. IV - VI

 

1000 – 1030 – Przygotowanie liturgii w kościele kl. I - VI

 

1030 – 1100 – Nauka w kościele kl. I – III 

PIĄTEK 06.03.2015 r.


 

830 – 900 – Nauka – przygotowanie do spowiedzi kl. III – VI

 

900 - 930 – Sakrament pokuty i pojednania

 

930 – 1030 – Msza św. z nauką kl. I - VI
 

 

 

 

 


 

 


INFORMACJE DUSZPASTERSKIE -  01. 03. 2015


2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Weźmy dziś jeszcze udział w nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 1600. Zapraszamy także na nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek – odprawiamy je częściej, by każdy o dogodnej dla siebie godzinie mógł w nim uczestniczyć; po porannej Mszy św., o 1600 (dla dzieci) oraz o 1730 i o 2000 (dla młodzieży).


2. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w środę i czwartek od 1700, w piątek od 1630. Do chorych z Komunią św. pójdziemy przed Świętami, o czym dokładnie poinformujemy. W piątek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Grupy Biblijnej.


 

3. W sobotę po wieczornej Mszy św. organizujemy spotkanie z p. Marzeną Nykiel, która przybliży nam temat genderyzmu, który znamy raczej pobieżnie, a warto się mu przyglądnąć, byśmy mieli świadomość tak mocno dziś lansowanych haseł i teorii. Potraktujmy to zaproszenie poważnie, znajdźmy trochę czasu, bo doświadczenie uczy nas, że z frekwencją na tego typu spotkaniach bywa różnie i ze świadomością bywa różnie, a podane tu mamy, jak na tacy. Organizatorzy – Rycerze Kolumba przygotowali na to spotkanie zaproszenia. Także w sobotę po Mszy św. dla zainteresowanych katecheza chrzcielna.


 

4. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom klatki II bloku nr 10. Na obecny tydzień prosimy parafian z klatki III. Składane przy okazji sprzątania w Wielkim Poście ofiary odkładamy na kwiaty do Grobu Pańskiego.


 

5. Pragniemy poinformować odnośnie propozycji założenia świetlicy dla dzieci, że poza jednym głosem, który pochwalał ogólnie tę inicjatywę, nie wyraził nikt konkretnie z rodziców, iż oczekiwałby takiej formy pomocy w douczeniu dzieci języka czy odrobieniu lekcji, zabawy, wyjazdu i w ogóle formacji, wobec tego nie będziemy podejmować dalszych kroków, by ją zakładać. Dziękujemy kilku osobom, które oferowały fachową pomoc w wolontariacie.


 

6. Bardzo prosimy członków naszego Chóru o pilne korzystanie z prób...


 

7. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3im. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp. ogłasza rekrutację do „zerówki" i klasy I na rok szkolny 2015/2016. Rekrutacja trwać będzie do dnia 31 marca 2015 r. Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie w godzinach 700 do 1430 oraz ze strony internetowej Szkoły. Także do 31 marca trwają zapisy dzieci do przedszkoli na terenie gminy Sędziszów Młp. Wnioski – w przedszkolach lub na ich stronach internetowych.


 8. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów na ministrantów. Obecność obowiązkowa.