... PDF Drukuj Email
Ogłoszenia parafialne
sobota, 19 lipca 2014 00:00

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA


„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.

Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa,

chwastem zaś synowie Złego.

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł;

żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem,

tak będzie przy końcu świata.

Syn Człowieczy pośle aniołów swoich:ci zbiorą z Jego królestwa

wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,

i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

Kto ma uszy, niechaj słucha”.

(Mt 13,24 - 43)


OGŁOSZENIA:

1. W liturgii tego tygodnia wspominamy: we wtorek świętą Marię Magdalenę, w środę świętą Brygidę Szwedzką – Patronkę Europy, w czwartek świętą Kingę, w piątek świętego Jakuba Apostoła a w sobotę świętych Joachima i Annę – rodziców Najświętszej Maryi Panny.

2. Dziękujemy za porządki w naszej świątyni parafianom z klatki III z bloku nr 3, a na ten tydzień prosimy parafian z klatki IV.

3. Przy wakacyjnych wydatkach, nieśmiało przypominamy o przyszłej niedzieli, z której ofiary przeznaczymy na nasze parafialne inwestycje.

4. Zwróciła się do nas o pomoc finansową parafianka z sąsiednich Klęczan, której mąż przechodzi rehabilitację. Pan Jacek Cisło jest obłożnie chory, ale rekonwalescencja przynosi wyraźne efekty, które umożliwiają wstanie po wielu latach z wózka inwalidzkiego. Jednakże rodziny nie stać, na pokrycie leczenia. Takiej pomocy udzielili już mieszkańcy Klęczan i na miarę możliwości ci, do których zwracali się bliscy pana Jacka. Odpowiadając na ten apel, na ile możemy, wygospodarujmy i my jakiś grosz do puszki, a Panie z naszego parafialnego Caritas, bardzo prosimy o przeprowadzenie tej akcji w przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej.

5. Również w przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej, przywołując w modlitwie wstawiennictwa św. Krzysztofa, pobłogosławimy wszelkie pojazdy na naszych parkingach.

6. Z powodu różnorodnych medialnych przekłamań dotyczących klauzuli sumienia, czy też debat o prawnych konsekwencjach wobec lekarza odmawiającego aborcji, oraz krzywdy wyrządzonej panu Profesorowi Bogdanowi Chazanowi, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało Oświadczenie, w którym przypomina naukę Kościoła Katolickiego, w oparciu o Encyklikę Evangelium Vitae, Papieża Jana Pawła II:

a) Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. [...] żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół.

b) Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje.

c) Przerywanie ciąży i eutanazja są [...] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy , które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia.

d) Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe.

e) Współdziałanie w złu aborcji ma miejsce wówczas, gdy dokonany czyn – już to z samej swej natury, już to ze względu na określony kontekst kształtujących go okoliczności – ma charakter bezpośredniego uczestnictwa w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy.

Ponadto:

Nie można pogodzić tego nauczania z działaniami kultury śmierci dokonywanymi wprost lub przez czynne współdziałanie, ale także przez popieranie intencji sprawców zła, czy też dyskryminowanie osób broniących Ewangelii życia. Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów zewnętrznie złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi. Zarówno matka dziecka jak i jej najbliżsi powinni być otoczeni różnego rodzaju opieką. Pewnej refleksji i dobroci potrzebują wszyscy bliscy zmarłego dziecka, którego życie choć krótkie, było w obliczu Boga tak samo cenne, jak życie każdego człowieka. Nasz szacunek należy się tym, którzy przypominają o wymogach prawa moralnego nakazującego chronić życie. Wyrażamy poparcie dla zlikwidowania niespójności w przepisach dotyczących sumienia lekarzy.

7. Przypominamy też o występach zespołów polonijnych dziś i za tydzień w Domu Kultury o 1900.KLIKNIJ NA PONIŻSZE OBRAZKI I POSŁUCHAJ !!!!

 


Coś dla ciała? Polecamy zaprzyjaźnione z nami:


 

kliknij na obrazek !

1.     W piątek - trzeci miesiąca - zapraszamy na 1700 do modlitwy w obronie życia; potem, jak zawsze, Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

 

2.     W następną niedzielę (ostatnia w miesiącu) składka na cele inwestycyjne.

 

Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom klatki II bloku nr 18. Na obecny tydzień prosimy parafian z klatki III tegoż bloku 18