OGŁOSZENIA PARAFIALNE PDF Drukuj Email
Ogłoszenia parafialne
sobota, 13 grudnia 2014 00:00

 

 

 

 


III NIEDZIELA ADWENTU 


NIEDZIELA "GAUDETE"


14.12.2014


 

 

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana:

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?". Odrzekł: „Nie jestem". „Czy ty jesteś prorokiem?". Odparł: „Nie!". Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?".

Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz". A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?". Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała". Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

R  O  R  A  T  YOD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU


O GODZ. 18.00 


 


 

 

W liturgii Adwentu pojawiają się postacie biblijne, stanowiące przykłady i wzorce


oczekiwania na Mesjasza.


Są nimi: prorok Izajasz, św. Jan Chrzciciel, Maryja, św. Józef.

 

IZAJASZ – lektura księgi tego proroka w okresie Adwentu znana jest już w najstarszej tradycji liturgicznej Kościoła, ponieważ w tej księdze, bardziej niż w innych księgach uwidoczniona jest nadzieja i pocieszenie Narodu Wybranego w trudnych momentach jego dziejów. Druga część Księgi Izajasza (rozdziały 40-55), nazywana „Księgą Pocieszenia", mówi o nowym, bardziej chwalebnym wyjściu i o stworzeniu nowego Jeruzalem. Najbardziej znaczące fragmenty tej księgi, odczytywane w Adwencie, stanowią orędzie wieczystej nadziei dla ludzi wszystkich czasów.

 

JAN CHRZCICIEL – jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu i streszcza w swojej osobie i swoim słowie całą poprzedzającą historię w chwili, gdy zaczyna się ona wypełniać. Poza tym dobrze uosabia ducha Adwentu: jest znakiem interwencji Boga na rzecz swojego ludu i jako prekursor Mesjasza ma za zadanie przygotować drogi Panu oraz ofiarować Izraelowi odpuszczenie grzechów – jako wyraz Bożego miłosierdzia. Jasna świadomość misji, wola, by uczynić miejsce dla Chrystusa sprawiają, że Jan jest nieprzemijającym wzorem całkowitego pełnienia woli Boga.

 

MARYJA – w tekstach liturgicznych Adwentu zajmuje pierwsze miejsce „wśród pokornych i ubogich Pana", którzy z ufnością oczekują i dostępują od Niego zbawienia. Wraz z Nią i dzięki Niej, po długim oczekiwaniu na spełnienie obietnicy przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa era, w której Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby uwolnić człowieka od grzechu pierworodnego. W Maryi znajdują kulminację oczekiwania mesjańskie całego ludu Bożego Starego Testamentu. W Adwencie wspominane jest szczególnie Boskie i dziewicze macierzyństwo Maryi, wywyższające człowieka oraz uniżenie się w Niej Boga, który stał się człowiekiem. 

 

ŚW. JÓZEF – w tekstach adwentowych ukazany jest jako mąż dziewicy Maryi, a jego misterium określają dwa wyrazy: „mąż sprawiedliwy". Należący do rodu Dawida jest gwarantem wypełnienia obietnicy danej niegdyś jego przodkowi (2Sm 7,12). Właśnie dlatego, że według prawa Jezus jest synem Józefa, może odnosić do siebie mesjański tytuł „syna Dawida". Józef jest też „mężem sprawiedliwym" ze względu na swoją wiarę i posłuszeństwo Panu Bogu, dzięki którym przyjął do siebie brzemienną Maryję.

 

  


INFORMACJE DUSZPASTERSKIE -  14.12.2014


 

 

 1. We wtorek rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego. Niech to będzie okazja do modlitwy o prawdziwą zgodę na przyjęcie Jezusa w naszym życiu, a także o dar potomstwa dla małżonków, którzy bardzo pragną mieć dzieci, a nie mogą się ich doczekać.


2. W piątek o 1500, Koronką z konferencją dla wszystkich, rozpoczniemy nasze adwentowe rekolekcje. Ich program zabierzmy do domów i do niego się stosujmy. Zwróćmy uwagę na godziny Mszy św. rano i spotkania dla młodzieży i rodziców. Do chorych udamy się w poniedziałek; prosimy ich adresy zgłaszać w zakrystii. Spowiedź i zakończenie rekolekcji też w poniedziałek.


 

3. W sobotę ok. godz. 1100 postawimy, jak każdego roku, dużą choinkę. Zapraszamy więc kilkunastu panów i pań do tego dzieła. Pragniemy tu podziękować mieszkańcom ul. Wesołej za złożoną ofiarę na dekoracje, a panom Józefowi Wątrobie oraz Kazimierzowi Kozkowi i innym za dostarczenie choinki.


 

4. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom klatki VIII bloku nr 5. Na ten tydzień prosimy parafian z klatki IX tegoż bloku. Sprzątanie wyjątkowo w sobotę po operacji stawiania choinki. Rozumiejmy zmianę.


 

5. Na stolikach za ławkami Parafialny Zespół Caritas oferuje, za dobrowolnie złożoną ofiarę na rzecz naszych uboższych parafian, sianko na stół wigilijny. W czwartek zaś od godziny 1500 zaprasza bardziej potrzebujących po zakupione przez niektórych i poznoszone przez Panie z naszej Parafialnej Caritas ze sklepów dary żywnościowe. Akcja gromadzenia tychże darów w niektórych sklepach naszej parafii trwać będzie do środy włącznie. Dziękujemy za okazane miłosierdzie tak właścicielom sklepów jak i ich wiernym klientom.


 

6. Potwierdzamy krążącą od kilku dni informację, że nasza parafia stała się siedzibą dekanatu sędziszowskiego. Jest to zapewne wyróżnienie ale i zadanie...


 

7. Kwesta w ostatnią niedzielę dała 2020,- zł i 10 litów. Zauważyliśmy zapewne żyrandole. Są dla nas, że tak powiem, „bardzo drogie", bo dają nam wreszcie więcej światła. Na spotkaniu Rady duszpasterskiej podsumowywaliśmy roczne inwestycje i mówiliśmy o planach, ale o tym na koniec roku. Jest szansa, by zamknąć rok bez długów; to jednak zależy od nas wszystkich.


 

8. Pan Organista składa serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy zechcieli przyjąć od niego opłatki wigilijne i złożyli przy tej okazji jakąś ofiarę za jego posługę w naszej parafii. Jeżeli kogoś nie było w domu w czasie, gdy pukał i nie ma opłatków na stół wigilijny, to niech podejdzie do zakrystii...


9. Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania we wtorek po wieczornej Mszy św.