Grupa charyzmatyczna PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 września 2016 00:00
GRUPA CHARYZMATYCZNAjest wspólnotą o charakterze


charyzmatyczno-ewangelizacyjnymSkupia ludzi, którzy przez spontaniczną modlitwę chcą uwielbiać Boga,

za nieskończone dary Jego miłości.
Duchowym opiekunem wspólnoty jest ks. Grzegorz Chmielowski - wikariusz

Liderami świeckimi są Halina i Grzegorz Polak,

którzy napełnieni pragnieniem dzielenia się tym, czego doświadczają

w Szkole Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła,

posługują z radością, dzieląc się darami, które otrzymali od Pana.
Spotykamy sięw II i IV wtorki miesiącapo Mszy św. wieczornej


w salce Domu Parafialnego
Spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego,

po której następuje, krótkie dzielenie się Słowem Bożym,

a po nim modlitwa uwielbienia.Grupa charyzmatyczna, to wspólnota,

która ciągle się rozwija i jest wciąż otwarta na nowe pomysły

i potrzeby zarówno swoich członków jak i parafii.