Róże Różańcowe PDF Drukuj Email
sobota, 04 lutego 2017 00:00

 
W parafii istnieje 10 Róż Różańcowych:

  1. Matki Bożej Miłosierdzia
  2. I Matki Bożej Saletyńskiej
  3. II Matki Bożej Saletyńskiej
  4. Św. Józefa
  5. Św. Joachima i Anny
  6. Św. Faustyny
  7. Bł. Jana Pawła II
  8. Św. Rity
  9. Św. Feliksa z Cantalice
  10. Misyjna

 

Wszystkie Róże gromadzą 200 osób, które modlitwą wspierają wspólnotę Kościoła, naszą rodzinę parafialną oraz indywidualne sprawy wielu ludzi. Posługa modlitewna tak wielu ludzi jest niewątpliwie wielką, choć zawsze niewymierną, pomocą dla wspólnoty wierzących (także dla niewierzących) oraz motywem do ubogacania samych Członków Róż Różańcowych, którzy uświęcają się, podejmując codziennie rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. To zatem wielka i dobra szkoła życia Ewangelią.

Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się w każdą I niedzielę po Mszy św. o 900.

Opiekę duszpasterską nad Różami Różańcowymi sprawuje ks.Proboszcz.

Zapraszamy członków Róż Różańcowych do modlitwy w intencjach o które prosi papież  Franciszek.PAPIESKIE INTENCJE NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE ROKU 2017


Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.


Luty

Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.


Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.


Kwiecień

Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.


Maj

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.


Czerwiec

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.


Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.


Sierpień

Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.


Wrzesień

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.


Październik

Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.


Listopad

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.


Grudzień

Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.